از کبی و شوهرش متنفرممممممممممممممممم . یکی شاگرد یکی معلم .

از زبون بازیای شبون بیزارمممممم . آشغال چقدر زرنگ بازی درمیاره برای اینکه مسئولیت شوهرشو گردن بقیه بندازه . بمیری خو ازدواج نمیکردی . 

همش تیکه هم توهین ... خدا لعنتتون کنه ببینم کی راحت میشیم از دستتون .