امروز ثبت نام کردم برای دانشگاه 😀

احساس خوبی دارم . بالاخره به جمع دانشجویان پیوستم .

خداروشکر کلاسا از روز دو شنبه شروع میشه که میشه هفته ی دیگه 😃👍