شاید یکی از بزرگترین خوش شانسیام و البته لطفای خدا داشتن دوستای خوب بود .

دوستایی که منو ادم بهتری کردن . بدیامو گفتن ولی نه اینکه خوردم کنن بلکه برای اینکه بهتر شم . تو سختیا کنارم بودن و هروقت نیاز بشون داشتم بودن .

باعث شدن جاهای خوبی برم و کارای خوبی کنم .

خیلی خوبه وقتی خسته ای یه نفر هولت بده جلو تا انجامش بدی .

تو خیلی از اولین کارای خوبم بودن . اولین نماز جمعم ، اولین دعای عرفه ی زندگیم ، اولین کتاب خونیه دسته جمعی و ... 

روز عرفه خیلی خوب بود . با زیزی و حانی همیشه خوش میگذره .

+باشگاه رفتن خیلی حال میده 😆