بالاخره مسئول قبلی کارگروه رو دیدم !

خیلی مهربون و خوش صحبت و کامل بود .

حسابی حرفیدیم و خوش و بش کردیم .

دو ساعت درمورد کارگروه حرفیدیدم و کلی استفاده کردم از حرفاش .

فهمیدم من خیلی ایده آل فک میکنم و قرار نیست شریطی که من لازم دارم باشه .

کار فرهنگی سخت تر از اونیه که فکرشو میکردم ...

آخر بحث درمورد کتاب حیفا حرف زد ،خیلی منو گرفت به نظرم عالیه و قراره برم بخرمش .