مسافر

1998

وب قبلیمو پاک کردم و این ادامه ی راهه

ハート柄付き*゜ の絵文字 = سریال و فیلم دیدن ، خوندن کتابای استاد مطهری ، گوش دادن به سخمرانی های رایفی پور ، شبگردی تو خیابونا ، وبگردی ،  بحث با نیمه ی دیگر خودم ، با دوستان خوش گذراندن 

و ادامه دارد ...