دیروز به طور اتفاقی مبینا دوتا از دوستای دوران دبستانمونو پیدا کرد .

خیلی خیلی خوشحال شدم . خیلی بزرگ و خوشگل شده بودن برعکس من ぬこ*゜ の絵文字 

به ثمین پیام دادم امروز مثه قبل گرم و صمیمی بود .

چه دوران خوبی داشتیم دبستان .