دود 12 ساعت پیش شیرین عسل جدید خانواده به دنیا اومد ❤🎊🎉 

نورای خوشگل و سفید نازنازی ،مثه سفیدبرفی میمونه 😍😗😛 

ایشالا همیشه سالم و خوشمل بمونه 😆