احمقانس که فک کنی همه تو دانشگاه لقبی دارن و تو نداری البته منظورم اینه که فک میکنی تو با کارات لقبی نمیگیری و این فقط شامل حال بقیه میشه .

این چند روز اوضاع رفتاری خانم میم و نون واقعا وحشتناک بوده به طوری که سعی کردم تا 3 کیلومتریشون باهاشون نگردم تا مثله اونا شناخته شده نشم .

موضوع بر میگرده به دنبال کردن پسرا تو دانشگاه !!!!!! حالم به هم میخوره از این کار ... نظرم اینه که در شان یه دختر نیست این کارا .دختر باید سنگین و مغرور باشه در مقابل جنس مخالف و البته این موضوع رفتار درست درمورد پسرا هم باید رعایت بشه .

دانشگاه ما خیلی کوچیک تر از اونیه که به نظر میاد و همین باعث میشه اگه خیلی خیلی اجتماعی و البته فضول باشی همهرو بشناسی چه تغذیه و چه بهداشت و ... 

من همیشه سعی میکنم که رفتار درستی داشته باشم ، رفتاری مناسب اجتماع و دانشگاه و البته به عنوان یک زن و این دیوونم میکنه که دوستام انگشت نمای پسرا بشن اونم به خاطر بچه بازی و استدلالات ذهنی مسخرشون ... 

اان دیگه کاملا پسر مورد نظر میدونه که اونا دنبالشن و آیا اون این قضیرو به بقیه نمیگه ؟ وقتی ما دخترا میگیم چرا اونا نگن ؟ 

بهشون گفتم اگه دفعه ی دیگه تکرار بشه من باهاشون هیچ جا نمیرم .

لامز نیست همه باهات دوست باشن .وقتی خط قرمزاتو بشکنن باید جوابشونو بدی .

میم هیجانی عزیز واقعا رفتارت وحشتناک و نا درسته و هیچ ابایی ندارم که با ادامه ی رفتارات فراموشت کنم .