من از وقتی شناختمت که بی هیچ دلیلی تو امتحانای ترم یک باهام قهر کردی . حتی گفتمنشم برام خنده داره از بس این حرکت و کلمه بچه گانس ولی تو با این قضیه غریبه نیستی چون کار همیشته .

نمیگم همیشه به خاطر جمع کوتاه میام و رای اکثریت برام مهمه ولی هیچوقت از روی لجبازی ب کسی مخالفت نکردم . همونطور که منافع جمع مهمه منافع منم مهمه .

خوشبختانه یا بدبهتانه 5 تیر تموم میشه امتحانامون ولی کاملا بدبختانه تا شروع امتحانا باقی ترم که اصل کارین فقط 10 روز زمان داریم به لطف مدیر گروه نفرت انگیز که البته به پای شخص وصف شده نمیرسه .

ماهم گفتیم برای افزایش فرجه بیایم یه جابه جایی تو برنامه بدیم تا 9 ام یا 10 تیر امتحانا تموم شه ولی فرجه بره بالا .

و این جاست که اول میگی رای بگیریم و وقتی میبینی تو باختی بگی من امضاء نمیکنم و بی توجه به همه حرف بزنی بعد وقتی با دلیل باهات حرف میزنن بپری به بقیه ...

همین چندماه پیش هرچی ازت دهنت درومد به جواد گفتی چون امضا نکرد بعد حالا ...

دلیل ما = افزایش فرجه و معدل بهتر

دلیل تو =میخوام زود برم خونه 

و حالا به خاطر تو و البته دوست دیگری مجبوریم با این 10 روز دست و پنجه نرم کنیم .

ترم بعد امیدوارم دم از دموکراسی نزنی .

خیلی بده سر لج بندازی یکیو با خودت . من خوب از پس آدمایی مثله تو برمیام  اینو تو دبیرستان هم ثابت کردم که مرغم میتونه کلا پا نداشته باشه . و برات آرزو میکنم دووم بیاری دوست گلم تو ترم های بعد و البته زودتر انتقالیت جور بشه و بری ...

+ دلم بابت هزار چیز ازت پره نه فقط این امتحان ...