خیلی مواقع نیت نداره کارام ... یعنی یا به عنوان وظیفه انجامش میدم با یادم میره برای خداست و در بیشتر مواقع هم در زمینه ی فرهنگی فقط برای قانع کردن دیگران و پر بودن درمقابل مخالفام کمطالعه میکنم ... الان که فک کردم بدفعه حالم بد شد ...

خدایا کمکم کن یادم نره قبل از هرکاری بگم بسم الله و همیشه یادم باشه که هدف درست فقط خودتی و خودت