خیلی وقته نمازم ترک شده 

پس از سال ها تونسته بودم بیشتر از یک سال نماز بخونم و همیشه میگفتم اگه اینبار به اخر نرسه دیگه نمیتونم بلند شم ... 

همش میگم ایندقعه میخونم و از سر عادت یا شاید خواست خدا روزی نیست که ارامش نداشته باشم به خاطر نماز .

تا اینکه دیروز حس پوچی بدی بهم دست داد ... خیلیییییییی بدددددد 

خدایا دارم واسه چی تلاش میکنم وقتی هیچیش رو نمیپپذیری ... با هزار عشق واسه مسجد پوستر میزنم ولی وقتی دوستم میگه قبول باشه پیش خودم میگم هیچیشو خدا نمیپذیره و همش خجالت میکشم ...

شاید همین جوابمه که واسه دل خودم و رضایت خدا ازم باید نماز بخونم ... بغضم گرفته و جوابو پیدا کردم ...

خدایا کمکم کن اینبار هم بتونم بلند شم